Slide #1 image

„RAZEM przeZ NIEmoc”

Działania projektu podejmowane są w zakresie zwiększania dostępności i podniesienia jakości usług na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Slide #1 image

„RAZEM przeZ NIEmoc”

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie zaprasza na: indywidualne, bezpłatne konsultacje dla osób nie radzących sobie ze złością i stosujących przemoc w rodzinie

Slide #1 image

„RAZEM przeZ NIEmoc”

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie zaprasza: osoby doświadczające przemocy bądź zagrożone przemocą w rodzinie do skorzystania z bezpłatnego programu wsparcia i pomocy.

Slide #1 image

„RAZEM przeZ NIEmoc”

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie zaprasza wszystkich rodziców, którzy chcą:

  • lepiej rozumieć swoje dziecko,
  • skuteczniej się z nim porozumiewać,
  • wzmacniać więzy rodzinne,
  • chronić dziecko przed przemocą.
NextPrev

Przeciwdziałamy przemocy w rodzinie

Projekt „RAZEM przez NIEmoc” realizowany będzie od czerwca tego roku do listopada 2015. Pomocą objęte zostaną zarówno osoby pokrzywdzone przemocą jak i sprawcy przemocy. Pracownicy Centrum Interwencji Kryzysowej oraz działający w instytucji wolontariusze
w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego „NamioCIK” będą spotykać się
z mieszkańcami Lublina i udzielać im specjalistycznej pomocy. W ramach projektu odbędzie się także cykl różnorodnych warsztatów, zajęć i spotkań. Osoby zainteresowane będą mogły skonsultować się w sprawach prawnych wziąć udział w warsztatach arteterapeutycznych, treningu zastępowania agresji, popracować nad poprawą relacji w związku, porozmawiać
o problemach w swoim małżeństwie, wziąć udział w zajęciach doskonalenia umiejętności wychowawczych. Uruchomiona zostanie także grupa samopomocowa dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie oraz przeprowadzone zostaną pogadanki dla rodziców w szkołach, przedszkolach i żłobkach.

Z pomocy w ramach programu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Zarówno świadkowie przemocy, osoby zagrożone, dzieci, współmałżonkowie, partnerzy w związkach nieformalnych. Informacje na temat zapisów dostępne będą na stronie internetowej Centrum Interwencji Kryzysowej. Zapisy będą prowadzone drogą e-mailową, telefonicznie oraz osobiście w siedzibie CIK.

Ponad 160 tysięcy złotych dofinansowania z Funduszy Norweskich otrzymało Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Innowacyjny projekt, który będzie trwał od czerwca 2014 do listopada 2015, skierowany jest do ofiar przemocy, ale także do sprawców i świadków. Działania, które będą prowadzone na terenie naszego miasta będą miały różnorodny charakter.

Konsultacje

Zostaną także przeprowadzone indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc oraz trening zastępowania agresji dla młodzieży przejawiającej zachowania agresywne. Dzięki temu osoby które mają motywację do zmiany będą mogły skorzystać ze specjalistycznej pomocy. W ramach projektu zostanie wyremontowane mieszkanie interwencyjne w którym znajdują schronienie nie tylko osoby doświadczające przemocy, ale także ofiary handlu ludźmi oraz osoby, których sytuacja losowa doprowadziła do kryzysu. Podczas projektu przeprowadzona zostanie także akcja społeczna pod tytułem „Napisz list…- podziel się swoją MOCĄ”. Projekt zakończy się wręczeniem nagrody „Kryształowego Anioła”, dla osób szczególnie zaangażowanych w działania mające na celu zmniejszenie zjawiska przemocy
w rodzinie.

Media

Spotkanie z mediami (25 czerwca 2014 roku) rozpoczęło trwający ponad półtora roku projekt przeciwdziałania przemocy realizowany przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Innowacyjne działania, których lubelski ośrodek jest pionierem, są odpowiedzią na wzrastająca liczbę ujawnianych przypadków przemocy domowej w naszym mieście. „RAZEM przeZ NIEmoc”, bo taki tytuł ma projekt, kosztował ponad 190 tysięcy złotych z czego 160 tysięcy pochodziło z dofinansowania z Funduszy Norweskich.

Patronat medialny nad akcją objęły lubelskie media: Radio Lublin, Telewizja Lublin, Dziennik Wschodni